El temps a

A Basella, Instituto (en Vilanova de Arousa)