El temps a

Antoni Bergós - Zer l'horta de Lleida, Colegio (en Butsenit)