El temps a

La Ribera, Instituto (en Platja de Palma)