El temps a

Maria Inmaculada, Instituto (en Bilbao)