L’índex de qualitat de l’aire (IQA) és un indicador genèric de la qualitat de l’aire i els seus efectes sobre la salut a un lloc determinat. Indica el nivell de contaminació existent a un lloc, els seus potencials efectes per a la salut i les recomanacions que s’han de seguir per protegir-la.

En Eltiempo.es utilitzem la metodologia de l’EPA (Agència Americana de Protecció del Medi Ambient) per a calcular l’índex de qualitat de l’aire. Aplicant les seves fórmules calculem un índex de qualitat de l’aire per a cada contaminant, el qual depèn de la seva concentració. Dels índexs calculats per a cada contaminant seleccionem el que presenta un valor més desfavorable. Aqueix valor és el que es considera com índex de qualitat de l’aire per a aqueix moment.

Selecciona una comunidad


  Estacions Principals

  Llegenda per a la qualitat de l'aire

  • 00 50

   Bona. La qualitat de l’aire és satisfactòria i no suposa un risc per a la salut i aquest és molt petit.

  • 51 100

   Moderada. La qualitat de l’aire és acceptable. Tanmateix, pot haver-hi una preocupació moderada de la salut per a un nombre petit de la població per part d’alguns agents contaminants. Per exemple, les persones que són inusualment sensibles a l’ozó poden experimentar símptomes d’afecció respiratòria.

  • 101 150

   Moderada grups sensibles. Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes a la salut. Açò implica que és molt probable que es vegin afectats pels nivells més baixos de contaminació. Per exemple, la població amb malalties del pulmó, ancians i xiquets estan en major risc si s’exposa a l’ozó, mentre que les persones amb malalties de pulmó o cardíaques estan més exposades a la contaminació de partícules. Aquest nivell d’ICA no presenta afeccions per al públic general.

  • 151 200

   Poc saludable. Qualsevol persona pot començar a experimentar efectes sobre la salut. Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes de salut més greus.

  • 201 300

   Molt poc saludable. En aquest nivell s’ha d’usar una advertència d’emergència sanitària per a prevenir efectes a la salut de tota la població, ja que tots poden experimentar efectes negatius sobre la seva salut.

  • 301 500

   Perillós per a la salut. En els valors perillosos és molt probable que tota la població vegi afectada greument la seva salut. S’ha d’emetre una alerta sanitària.


  Els nostres experts

  J.A. Maldonado

  La primera decena de diciembre ha transcurrido con una situación atmosférica que puede considerarse normal. En esta época del año no tiene nada de extraño que haya un anticiclón, con la consiguiente estabilidad casi generalizada; que aparezcan nieblas en las proximidades de los grandes ríos así como en ambas mesetas y que se registren heladas en […]

  J.A. Maldonado

  Top avui